VERWIJZING/KOSTEN

Een verwijzing van huisarts of specialist is nodig om de ergotherapie te kunnen starten en om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

U kunt uw huisarts vragen om via ZORGDOMEIN een verwijzing te sturen naar Ergon. Uw arts kan dan meteen medische bijzonderheden doorgeven die van belang zijn voor de ergotherapie behandeling. Ook een verwijzing via beveiligde mail of op papier is natuurlijk mogelijk.

Ergon heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.
Per kalenderjaar wordt maximaal 10 uur ergotherapie vergoed  vanuit het  basispakket. Dit betekent voor iedereen in Nederland dat deze zorgkosten ten laste komen van uw verplichte eigen risico (als dat nog niet opgebruikt is door andere zorgkosten zoals medicijnen of een bezoek aan de specialist).
Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren via de aanvullende verzekering of uren ten behoeve van de mantelzorger: u kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

De kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, u hoeft hier zelf niets voor te doen. Via uw zorgverzekeraar kunt u de ingediende declaraties controleren.

Bij de meeste verzekeraars is het ook mogelijk om zonder verwijzing, maar via directe toegankelijkheid (DTE) te starten: hiervoor zal een screening plaatsvinden om te beoordelen of gestart kan worden. Soms is alsnog aanvullende (medische) informatie nodig, voordat gestart mag worden. Bij DTE is de screening en het verzenden van een verslag naar uw huisarts verplicht.
(Deze screening duurt 15 minuten en gaat af van de beschikbare 10 uur ergotherapie)

Een afspraak duurt gemiddeld ongeveer een uur. Als een afspraak onverwachts niet door kan gaan, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden? We kunnen dan een nieuwe afspraak plannen.
Voor afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd, wordt  € 66,85 bij u in rekening gebracht (dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar).

De tarieven voor ergotherapie worden jaarlijks vastgesteld door de zorgverzekeraars.

Indien u een behandeling wilt voortzetten (bijvoorbeeld na het bereiken van het maximale aantal uren), dan gelden de volgende tarieven:
– behandeling : € 18,20 per kwartier
– aan-huis-toeslag: € 30,45 per bezoek