KWALITEIT

Ergon is ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici.
Om de kwaliteit te waarborgen volg ik jaarlijks diverse post-HBO cursussen en bijscholingen. Ik bezoek vakinhoudelijke beurzen, congressen en bijeenkomsten om alle ontwikkelingen te blijven volgen.

Samenwerken met alle overige betrokkenen zie ik als een belangrijk onderdeel van het leveren van goede zorg. Ik werk dan ook samen met al uw overige zorgverleners (o.a. mantelzorger, thuiszorg, fysiotherapeut, logopedist, huisarts of specialist) en instanties (o.a. WMO, zorgverzekeraars, leveranciers).

Ergon maakt deel uit van Buurtzorg+  teams in Nootdorp, Pijnacker, Delft  en Den Haag en is lid van   ParkinsonNet, MS groep Delft e.o, Ergotherapie Nederland en de VEZH (Vrijgevestigde Ergotherapeuten Zuid Holland).

Tevredenheidsonderzoek:
Om de kwaliteit van mijn ergotherapeutische zorg te meten en te verbeteren, wordt aan elke cliënt gevraagd om (anoniem) een tevredenheidsenquête in te vullen. Jaarlijks verwerk ik deze gegevens en stel ik een verbeterplan op. Dit verbeterplan wordt ingediend bij het Kwaliteitsregister Paramedici.