KLACHTEN

Hoewel ik mijn uiterste best doe om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat u als cliënt niet tevreden bent en een klacht heeft.

U kunt uw klachten/opmerkingen altijd bij mij kenbaar maken.

Lukt het u niet om dit samen met mij op te lossen?

Bij het Klachtenloket Paramedici (KLP) kunt u terecht met klachten over paramedici. Het Klachtenloket Paramedici informeert u over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geeft antwoord op vragen.​
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx