ERGOTHERAPIE

Door ziekte, een ongeval of ouderdom kunnen problemen ontstaat in het dagelijkse handelen.
Ergon Ergotherapie Praktijk heeft als doel cliënten zo veilig en zelfstandig mogelijk  te laten functioneren in hun dagelijkse leven, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

De ergotherapie vindt plaats bij de cliënt thuis.  Behandeling in de thuissituatie heeft als grote voordeel dat direct de eigen omgeving meegenomen wordt in de behandeling; daar waar u de belemmeringen ervaart.

Tijdens een eerste gesprek wordt kennis gemaakt en wordt op een rijtje gezet wat uw hulpvraag is en wat ik als ergotherapeute voor u kan betekenen. Samen met u wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt besproken hoe we hiermee aan de slag gaan: welke oplossingsrichtingen zijn er en wat is voor u haalbaar?


BELEMMERINGEN KUNNEN OPTREDEN OP HET GEBIED VAN:

ZELFREDZAAMHEID

bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, mobiliteit/vervoer (fietsen, scootmobiel rijden, elektrische rolstoel), zorg voor het gezin

PRODUCTIVITEIT 

bijvoorbeeld betaald of onbetaald werk, huishouden, studie, schrijven

ONTSPANNING 

bijvoorbeeld hobby’s, sporten, energieverdeling, dagindeling, computergebruik

DE ERGOTHERAPIE RICHT ZICH OP:

BEHANDELEN  EN TRAINEN

Het opnieuw of anders leren uitvoeren van  dagelijkse activiteiten, zoals wassen/aankleden,  aan- en uitrekken steunkousen, toiletgang, eten/drinken, transfers, verplaatsen binnen en buiten (rolstoel/scootmobiel rijden, fietsen).

ADVISERING VOORZIENINGEN

Hulpmiddelen en aanpassingen op proef regelen, instructie/training, vergoeding aanvragen.

COACHING /VOORLICHTING

T.a.v. energiemanagement (belasting-belastbaarheid, activiteitenweger, mini-activiteiten),  pijneducatie, zorg, transfers, valpreventie, mantelzorgers